Dhammadipa Introductie

Welkom bij Dhammadipa, een plaats voor de beoefening van oplettendheid op lichaam en geest.

 

Dhammadipa is een vipassana meditatiecentrum behorend tot de Theravada traditie in de lijn van Mahasi Sayadaw. Het biedt begeleiding voor en mogelijkheden tot:

- beoefening van vipassana meditatie,

- bestudering van de leer van de Boeddha (dhamma en abhidhamma),

- aanverwante activiteiten zoals themadagen rond bijvoorbeeld metta meditatie.

 

Ook is Dhammadipa een levende, open sangha ofwel gemeenschap. Hier kunnen mensen die op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit kennis maken met het boeddhistische spirituele pad. Diegenen die dit pad reeds bewandelen kunnen elkaar hier ontmoeten, ervaringen uitwisselen en hun kennis en inzichten verdiepen.

 

Dhammadipa is een stichting zonder winstoogmerk, die de essentie van de leer van de Boeddha in Nederland verspreidt en onderwijst op basis van donaties (dana). Uitgangspunt is dat je de eigen bevrijding alleen kan vinden door eigen inzet. Vipassana beoefening is de belichaming van de eigen inzet om die bevrijding te bewerkstelligen.
Het centrum is in 1986 door Mettavihari opgericht met als naam "Buddhavihara". In de periode 1992 – 2010 is het centrum beheerd door Jotika Hermsen vanuit de Stichting Sangha Metta.  In 2010 heeft ze de huidige naam gekregen.

 

 

 

Dhammadipa is toegankelijk voor:

- iedereen die op zoek is naar bezinning, spiritualiteit en bevrijding; die de kwaliteit van zijn inzicht wil verbeteren, met als voorbeeld de oorspronkelijke leraar: de Boeddha.

- iedereen die op zoek is naar training van de geest en scholing van het hart door meditatie en bestudering van de leer van de Boeddha: de Dhamma.

- iedereen die op zoek is naar een gemeenschap van beoefenaren, die het persoonlijke ontwikkelingspad met anderen wil bewandelen: de Sangha.

 

Dhammadipa onderschrijft de eenheid van de drie juwelen: Boeddha, Dhamma en Sangha. Uitgangspunt is, dat de beoefening van vipassana een op zichzelf staande weg is die uiteindelijk leidt naar de realisatie van verlichting.